Let op: online aanvragen tijdelijk niet mogelijk

Op dit moment is het tijdelijk niet mogelijk om online aanvragen voor de plaatsing van oplaadpalen voor elektrische voertuigen in behandeling te nemen.

Indien u een vraag heeft over de plaatsing van oplaadpalen, kunt u contact opnemen met de gemeente via: info@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer 140182.

De gemeente Krimpenerwaard moedigt het gebruik van elektrische auto’s aan. Elektrisch rijden is beter voor uw omgeving. Er komen geen uitlaatgassen vrij tijdens het rijden met een elektrische motor.

Aanvragen: hoe gaat dat in zijn werk

Openbare laadpalen worden geplaatst door commerciële aanbieders. Personen kunnen bij deze marktpartijen een aanvraag doen voor een openbare laadpaal in hun buurt.

Krimpenerwaard heeft momenteel een contract met Allego. Op www.allego.nl(externe link) vindt u alle informatie. Aanbieder Allego overlegt met de laadpaal-aanvrager de mogelijke locatie, waarbij zij rekening houden met de voorwaarden van de gemeente. Daarna leggen zij de locatie aan de gemeente voor. De gemeente let bij de beoordeling met name op spreiding, vindbaarheid, parkeerdruk in de omgeving en eventuele hindernissen in het openbaar gebied (zoals boomwortels). Na goedkeuring wordt een verkeersbesluit genomen.

Het verkeersbesluit wordt (voor dat het besluit in werking treedt) bekend gemaakt in de Staatscourant. De behandeling van een aanvraag duurt in totaal minimaal zes weken. Als u een bord ziet staan heeft iemand in uw omgeving via een commerciële aanbieder bij de gemeente een verzoek gedaan voor een laadpaal en is de bewuste locatie gekozen om deze te plaatsen. Bij de laadpaal wordt één parkeervak gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen.

Het aankondigingsbord wordt in principe minimaal 3 weken geplaatst voordat het verkeersbesluit definitief is. U heeft dan voldoende tijd om een zienswijze in te dienen als u het niet eens bent met de locatie. De laadpaal wordt pas geplaatst nadat de bezwaartermijn verlopen is en eventuele bezwaren zijn afgehandeld.

Huidige locaties laadpalen

Op www.oplaadpalen.nl(externe link) kunt u precies zien op welke locaties in Krimpenerwaard laadpalen staan.

Boete

Bij de laadpalen staat een blauw bord met een witte P en het onderschrift 'Opladen elektrische voertuigen'. Alleen elektrische en hybride-auto’s die op de laadpaal zijn aangesloten en aan het opladen zijn, mogen daar geparkeerd staan. Foutparkeerders lopen het risico een boete te krijgen.