EU Leader logo

Op maandag 16 januari kwamen rond de 40 inwoners van in en nabij de Krimpenerwaard bijeen in Berkenwoude  voor de aftrap van het LEADER-subsidieprogramma. De gemeente nodigde alle inwoners uit die geïnteresseerd zijn in LEADER en mee wilden denken in de gezamenlijke voorbereiding hiervan.

Plattelandsontwikkeling

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling in de Krimpenerwaard. Vernieuwende projecten die passen binnen het thema duurzaamheid en landbouw, waarin de thema’s plattelandsontwikkeling, klimaat, milieu, water en biodiversiteit centraal staan, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. In de afgelopen 20 jaar zijn in de Krimpenerwaard tientallen LEADER-projecten gerealiseerd.

Programma komende jaren

Ook voor de komende jaren willen we in de Krimpenerwaard weer een LEADER-programma opzetten. Daarom werken we de komende maanden aan een nieuw plan, de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS).

Tijdens de bijeenkomst in Berkenwoude werd enthousiast gediscussieerd, nuttige informatie gedeeld en aangetoond voor welke thema’s binnen het gebied draagvlak is. Deze informatie zal worden verwerkt in de LOS. Op basis hiervan kan een LEADER-programma worden opgericht dat bij ons gebied past. Wethouder Wassink: “We kijken terug op een zeer informatieve, nuttige avond. We willen alle aanwezigen hier dan ook hartelijk voor bedanken”.

Meedenken

Heeft u de bijeenkomst gemist, maar wilt u toch graag meedenken? Stuur dan een e-mail naar leader@krimpenerwaard.nl. Alle input is welkom! Wilt u liever alleen op de hoogte gehouden worden van verdere ontwikkelingen? Ook in dat geval kun je mailen.