De gemeente is een van de gebiedspartijen die ondertekenaar zijn van het convenant Prachtlint Krimpenerwaard. Door het ondertekenen van het biodiversiteitsconvenant spreekt de gemeente haar ambitie uit om de kernen ecologisch te beheren. De partijen die het convenant ondertekenen willen een voorbeeld zijn voor anderen en door samenwerking de biodiversiteit in de Krimpenerwaard vergroten.
Prachtlint is een geslaagde biodiversiteitsaanpak uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Hier hebben inwoners, gemeenten. provincie, waterschap en natuurorganisaties de afgelopen jaren door meer bloemen het leefgebied voor bijen en vlinders enorm uitgebreid. 

Meer informatie over Prachtlint: www.prachtlint.nl