Wethouder Hofman ondertekende afgelopen donderdag 24 september het biodiversiteitsconvenant Prachtlint Krimpenerwaard. Door het tekenen van het convenant spreekt de gemeente Krimpenerwaard haar ambitie uit om de kernen ecologisch te beheren. Tevens deed wethouder Hofman de oproep aan andere partijen in de Krimpenerwaard om zich aan te sluiten bij het convenant. Ook de natuur- en vogelwerkgroep Krimpenerwaard en Het Zuid-Hollands Landschap ondersteunden het convenant met een handtekening.

Prachtlint

Prachtlint is een geslaagde biodiversiteitsaanpak uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Hier hebben inwoners, gemeenten, provincie, waterschap en natuurorganisaties de afgelopen jaren door het plaatsen van meer bloemen het leefgebied voor bijen en vlinders enorm uitgebreid. 
Wethouder Hofman: “Prachtlint Krimpenerwaard maakt een grote stap naar meer biodiversiteit mogelijk. Er gebeurt al veel, maar samen bereiken we meer”.

Biodiversiteit 

Een rijke biodiversiteit is de basis voor prettig leven in de Krimpenerwaard. Met onder andere voldoende voedsel en een mooie natuur. Het merendeel van onze voedselgewassen heeft bestuiving door insecten nodig. Ook zijn insecten voedsel voor andere diersoorten. Bijvoorbeeld voor de weidevogels die thuishoren in onze weilanden. Verder helpt biodiversiteit tegen wateroverlast en hittestress. Onderwerpen die ook bij klimaatverandering en bodemdaling een rol spelen.

Groenonderhoud 

Als gemeente willen we de biodiversiteit verbeteren. We passen onze aanpak voor het groenonderhoud in de kernen steeds verder aan. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het maaien in delen (waarbij we een deel laten staan om aanwezige diersoorten te beschermen) en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. We kiezen voor nieuwe bloeiende vaste planten die veel nectar en stuifmeel bevatten. Door planten in een vak niet tegelijk te snoeien, beschermen we insecten. Ook het bewust laten liggen van snoeiafval helpt de natuur. Dat is misschien even wennen. Maar het kleurrijke beeld van gemengde bloemen zal iedereen waarderen.

Voor meer informatie over biodiversiteit, kijk op onze website: www.krimpenerwaard.nl/biodiversiteit