Ze stonden al gepland voor maart 2020, maar door de corona-uitbraak moesten de Inwonersbijeenkomsten Duurzaamheid worden uitgesteld. Uiteindelijk konden ze op 12 en 18 september alsnog worden gehouden. In een grote zaal, met een zich herhalend programma voor kleine groepen inwoners per ronde, bleek een juiste mix van sfeer en informatievoorziening mogelijk. En daarnaast een digitale Inwonersbijeenkomst via een webinar. De gemeente Krimpenerwaard heeft op verschillende manieren haar inwoners geïnformeerd over de Regionale Energie Strategie en de energieplannen van de gemeente.

Input van inwoners

 Krimpenerwaard staat voor flinke uitdagingen rond de toekomstige energievoorziening. De gemeente zal daarin een grote rol spelen, maar doet dat samen met haar inwoners. De input van inwoners is van groot belang om tot een oplossing voor de energieproblemen te komen, die de komende jaren op de agenda staan.

Uiteenlopend behoeften

Uit de onderlinge gesprekken en de vragen van inwoners die tijdens de bijeenkomsten naar voren kwamen, blijkt dat de informatiebehoefte groot is, maar ook dat die erg uiteenloopt. Waar de een behoefte heeft aan visie en strategie van de gemeente ten aanzien van energiebeleid, heeft de ander zeer concrete vragen over de mogelijkheden om de eigen woning te isoleren of de aanschaf van zonnepanelen. Diverse samenwerkingspartners, zoals het Duurzaam BouwLoket en de Stichting Waardstroom waren aanwezig om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Webinar

Voor geïnteresseerden die niet aanwezig konden zijn bij de inwonersbijeenkomsten, was er gelegenheid om zich op de hoogte te stellen via de Webinar Duurzaamheid. Deze kan alsnog worden teruggekeken op Youtube.