Aan de slag met uw monument

In de gemeente Krimpenerwaard staan 333 rijksmonumenten en 147 gemeentelijke monumenten.  Technische innovaties maken het mogelijk ook historische gebouwen op een verantwoorde manier te verduurzamen.

In de gemeentelijke Erfgoednota 2017-2022 ‘Rijker met Erfgoed’ wordt het belang van duurzaamheid benadrukt: “Bij herbestemming zetten wij in op duurzaam hergebruik. Daarbij hebben we het niet alleen over het lang in stand houden, maar ook over het adviseren over een duurzame energiehuishouding.”

Aanpassen van monumenten betekent veelal maatwerk, dat geldt ook bij het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen. Belangrijk aandachtspunt is hierbij de bouwfysica, het risico op aantasting van de monumentale waarde en de individuele afwegingen bij elke mogelijke maatregel. De gemeente Krimpenerwaard wil daarom de monumenteneigenaren hierbij helpen en handvatten geven voor het verduurzamen van hun monument. Op dit moment wordt nog gewerkt aan beleid en middelen om eigenaren van historische gebouwen bij deze opgave te ondersteunen.

Het verduurzamen van monumenten verschilt van het verduurzamen van reguliere gebouwen door de hogere aanpassingskosten, het risico op aantasting van de monumentale waarde en de individuele afweging bij elke mogelijke maatregel. De gemeente Krimpenerwaard wil daarom de monumenteneigenaren handvatten geven voor het verduurzamen van hun monument.

Informatie over het verduurzamen van monumenten kunt u onder andere vinden op de website van de Stichting ERM. Hier vindt u ook een video met de titel ‘monument van morgen’. 

Op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland staat een brochure met handige tips en adviezen.

Heeft u vragen? 

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0182.