“Natuurlijk boeren is een leuke uitdaging”

Het boerenbedrijf van Yfke en haar man ligt middenin de natuur. Vanwege Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) stonden ze voor de keuze: stoppen, meedoen of weggaan. Ze overwogen te stoppen, totdat hun twee dochters aangaven het bedrijf voort te willen zetten en natuurlijk te willen gaan boeren.

“Zolang als wij ons bedrijf hebben, boeren we op een bepaalde manier. Nu we meedoen met NNN moeten we anders gaan denken en doen. Persoonlijk vind ik dit een enorme uitdaging, maar wel een leuke.”

Kleine stappen zetten

“We zetten steeds kleine stappen op weg naar natuurlijk boeren. Bijvoorbeeld door geen kunstmest meer te strooien. Ruige mest die wij nu gebruiken, zorgt voor wormen op het land wat weer goed is voor de vogels. Er ontstaat een heel ander bodemleven. We houden ook rekening met de dieren wanneer we gaan maaien. Zitten er vogels of beestjes waardoor we moeten wachten? Dingen die nog op stapel staan zijn bijvoorbeeld poelen maken op het land en bomen planten. Maar ook het veranderen van oevers en het verhogen van het waterpeil, zodat er meer weidevogels op af komen.”

Keuzes maken

“Net zoals iedereen moeten wij keuzes maken. Zo hebben we gekeken naar zonnepanelen. Vanwege het asbest dat op het dak ligt en het feit dat er veel bomen staan, weegt de investering niet op tegen het te verwachten rendement. Daarbij vraagt het natuurproject veel tijd en geld. Wat we doen, willen we goed doen en met plezier.

Openstaan voor verandering

“Melkproductie is onze broodwinning en dat blijft het ook. Maar dat wil niet zeggen dat we geen nieuwe dingen kunnen omarmen. Mijn advies aan iedereen is: sta open voor nieuwe ideeën, kijk of je er iets mee kunt en reken door of het rendabel is. Ga de uitdaging aan en doe wat je kunt.”