De gemeente Krimpenerwaard investeert € 10.000,- om samen met woningcorporatie QuaWonen huurders in staat te stellen voor een lage eigen bijdrage zonnepanelen aan te laten brengen.

Zonnepanelen in alle kernen

In alle kernen van Krimpenerwaard zijn het afgelopen jaar zonnepanelen gelegd. Ook veel huurders in Krimpen aan de Lek hebben hier gebruik van gemaakt. De Beroepenbuurt in Krimpen aan de Lek is hiervan een goed voorbeeld. Na de renovatie van hun woning hebben nu ruim 50 bewoners een aanbod voor het aanbrengen van zonnepanelen geaccepteerd. QuaWonen rekent slechts een beperkte gebruiksvergoeding en in deze tijd van sterk stijgende gas- en elektraprijzen betekent dat ook echt wat in het kader van betaalbaar wonen.

CO2-uitstoot en energieverbruik

Met zonnepanelen werken huurders mee aan het terugdringen van CO2-uitstoot én hun energieverbruik daalt. Zonnepanelen hebben daarom een vaste plek binnen de verduurzamingsstrategie van QuaWonen. De woningcorporatie doet bewoners een aanbod bij geplande verduurzamingsprojecten en biedt ze complexgewijs aan. Bewoners betalen een gebruikersvergoeding die zeer beperkt is.

Positieve reacties

Voor het plaatsen van de zonnepanelen werkt QuaWonen samen met Tenten Solar. Het afgelopen jaar zijn bijna 1200 adressen aangeschreven met een aanbod voor zonnepanelen. Bij 555 adressen is er positief gereageerd en zijn of worden de panelen geplaatst. Dat betekent dat bijna de helft van de huurders die een aanbieding kregen, graag deelneemt. Gemeente en QuaWonen zijn blij dat ze hen op deze manier kunnen helpen om de energiekosten te beperken én een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu.