Maaien van bermen

De gemeente onderhoudt de bermen in de woonkernen. Dit zijn de stroken gras die langs de wegen en watergangen liggen. Deze bermen spelen een rol in het leefgebied van planten en insecten.  Omdat het minder goed gaat met de insecten in Nederland, onderhouden we daar waar het kan de bermen ecologisch. Door deze bermen ecologisch te beheren vinden de insecten in deze bermen meer voedsel en beschutting. Op de maaikaart staat op welke manier we de bermen in de gemeente onderhouden. 

Via deze link kunt u de afbeelding in groter formaat bekijken. (Er opent een nieuw scherm).


Stimuleren biodiversiteit                                                                                                                   

Meenemen maaiafval

Voorheen bleef het maaiafval na het maaien liggen. Hierdoor is de grond erg voedselrijk geworden.   Bij ecologisch maaien wordt het maaiafval meegenomen. De grond wordt hierdoor voedselarmer gemaakt. Een voedselarme grond zorgt voor meer biodiversiteit. Wanneer de grond voedselarmer wordt, krijgen bloeiende planten en kruiden namelijk meer kans om te gaan groeien. 
Het voedselarmer maken van de grond is een proces dat 5 tot 10 jaar duurt.

Minder vaak maaien

Ook minder vaak maaien van bermen stimuleert de biodiversiteit. Voorlopig betekent het minder maaien dat de bermbegroeiing, zoals het gras, soms hoger komt te staan. In de eerste jaren zien de bermstukken er wat wilder uit, maar daarna komen er meer bloeiende planten en kruiden.

    Foto's Peter Paul Klapwijk 

    Bermen provinciale wegen

    Bermen langs de provinciale wegen worden door de provincie Zuid-Holland gemaaid. Bij dijken en in de buitengebieden wordt dit verzorgd door Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Zij doen dit waar mogelijk ook op een ecologische manier (in fases maaien en afvoeren van maaisel).

    Veilige bermen

    Kruispunten en andere plekken waar goed zicht moet zijn, krijgen extra aandacht. Ziet u toch een verkeersonveilige situatie door hoog gras in de berm? Laat het ons dan weten via: