De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer voelbaar en zichtbaar. Het is vaker extreem warm en droog en het regent harder en vaak langer. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard geeft u subsidie om uw tuin groener te maken.

U krijgt als inwoner of organisatie maximaal € 50.000 subsidie om:

  1. tegels, asfalt of dakbedekking te vervangen door planten
  2. regenwater op te vangen
  3. de regenpijp van het dak te laten uitkomen in uw eigen tuin (in plaats van op het riool)

Met deze maatregelen vangt u het regenwater op en lopen de riolen minder snel over. Hierdoor is er minder wateroverlast en wordt uitdrogen van de bodem voorkomen.

Uw tuin moet zich bevinden binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het precieze gebied ziet u op de website van het hoogheeemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard(externe link).

Doet u mee?

Op de website van het hoogheeemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard(externe link) leest u meer over de subsidieregeling Klimaat en Ruimte en wat de voorwaarden zijn. Het hoogheemraadschap kijkt uit naar de samenwerking!

Over het hoogheemraadschap

Het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard heeft als taak te zorgen voor droge voeten en schoon en voldoende water. Zij ondersteunen bewoners, bedrijven, maatschappelijke partijen en samenwerkingspartners in hun beheersgebied.

Groene tuin naast een tuin met stenen