Steeds meer inwoners van de gemeente gaan aan de slag met de energietransitie. Door bijvoorbeeld hun woning te isoleren of door zonnepanelen te plaatsen. 

De gemeente werkt aan twee plannen om de energietransitie in de gemeente vorm te geven: de Regionale Energie Strategie (RES) en de Warmtevisie. De RES gaat over het opwekken van groene stroom. De Warmtevisie gaat over het verminderen van het aardgasgebruik en het overstappen op alternatieven voor aardgas. 

In het Kontakt en via social media hebben we inwoners gevraagd om mee te denken over deze twee plannen. Dit heeft geresulteerd in groep inwoners die tijdens onlinegesprekken ideeën, meningen en informatie hebben uitgewisseld. Bijvoorbeeld over de doelen die we als gemeente zouden moeten nastreven. 

Vind je het ook interessant om mee te denken over hoe we de energietransitie in onze gemeente vorm kunnen geven? Meld je dan aan door een bericht te sturen naar duurzaam@krimpenerwaard.nl met als onderwerp ‘meedenken’.