Duurzaamheid kan gaan over energiebesparing. Vaak helpen kleine stappen daar al bij. Denk aan radiatorfolie, waterbesparende douchekoppen en LED-verlichting. Ook energieopwekking hoort bij duurzaamheid. Een warmtepomp of zonnepanelen zijn hier voorbeelden van. Isoleren, ventileren, verwarmen en opwekken: het komt allemaal kijken bij het verduurzamen van een woning.

Maatwerk bij monumenten

Het verduurzamen van een monument is niet altijd makkelijk. Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden en beschermde stads- en dorpsgezichten hebben een eigen uitstraling en cultuurhistorische waarde. Het verduurzamen van deze panden is vaak maatwerk. Bepaalde aanpassingen kunnen daarom beter dan andere.

Zonnepanelen

Een bekende duurzaamheidsmaatregel is het plaatsen van zonnepanelen. Bij beschermde panden en stads- of dorpsgezichten kan dit niet altijd. Ook gelden er regels. Zo moeten de panelen in ieder geval uit het zicht liggen. Het plaatsen van zonnepanelen op bijgebouwen en platte daken kan meestal wel. In ieder geval heeft u eerst een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor andere aanpassingen aan het pand. Op de pagina Omgevingsvergunning(externe link) leest u meer over de procedure rond een vergunningsaanvraag en wat u mee moet sturen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft ook regels voor het plaatsen van zonnepalen. Op de website van de RCE(externe link) vindt u hierover enkele folders.

RCE en Routekaart

De RCE moedigt het duurzamer maken van (rijks-)monumenten aan. Op de website van de RCE(externe link) zijn hierover veel informatie en folders te vinden. De monumentensector heeft daarvoor samen met de RCE de Routekaart Verduurzaming Monumenten(externe link) opgesteld. Daarin staat hoe een monument duurzamer te maken is, zonder de cultuurhistorische waarden te verliezen.

Duurzaam Bouwloket

Voor onafhankelijk advies en vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing of energie opwekken, kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket(externe link). De gemeente Krimpenerwaard werkt samen met dit loket. Medewerkers van het Duurzaam Bouwloket helpen graag bij vragen over kwaliteitsverbetering en besparingsmogelijkheden voor uw woning.

Nationaal Restauratiefonds en Zelfscan

Het Nationaal Restauratiefonds helpt eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en panden in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Zo heeft het fonds regelingen voor verduurzaming. Ook kunt u een Zelfscan Duurzaam Monument doen. Zo ontdekt u de mogelijkheden voor uw monument. Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Restauratiefonds(externe link).

Meer informatie

Via het platform Monumenten.nl(externe link) kunnen eigenaren veel informatie vinden over het verduurzamen van monumenten. Zo vindt u er mogelijkheden voor subsidie en antwoorden op veel gestelde vragen. Via de SpecialistenWijzer vindt u specialisten die u verder kunnen helpen.