Op plekken waar de beschoeiing van slootkanten aan vervanging toe is, zetten we de oever om naar een natuurvriendelijke oever. Een natuurvriendelijke oever heeft een geleidelijke overgang van land naar sloot. Door deze geleidelijke overgang kunnen waterdieren makkelijk in en uit het water. Ook is er meer variatie in natte en droge plekken waar verschillende plantensoorten kunnen groeien. Hoofdwatergangen en plekken waar veel watervogels voorkomen houden hun beschoeiing.