In oktober 2021 is er een enquête gehouden over gebruik van propaangas. De resultaten hiervan zijn inmiddels verwerkt in een onderzoeksrapport van de gemeente Krimpenerwaard. Doel van de enquête was om meer inzicht te krijgen in het gebruik van propaangas en mogelijke CO2-vrije alternatieven.

Het onderzoeksrapport bestaat uit twee hoofdonderdelen: een inventarisatie van propaantanks en de gebruikers en een inventarisatie van de alternatieven voor propaangas.

Foto van een propaangastank, rechts in beeld