Heel Nederland stopt in 2050 met het gebruik van aardgas voor koken en verwarmen. Aardgas is een fossiele brandstof. Dit betekent dat er CO₂ vrijkomt als je het verbrandt en dat de voorraad eindig is. De uitstoot van CO₂ zorgt daarnaast voor klimaatverandering. Dat willen we tegengaan. Het doel is dat in 2050 alle woningen/gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn.

,

Wat houdt aardgasvrij in?

Alle woningen en gebouwen gaan voor 2050 op een andere manier verwarmen en koken. Verwarmen door middel van aardgas maakt plaats voor  bijvoorbeeld elektrisch verwarmen of een warmtenet. Woningen en gebouwen zijn (beter) geïsoleerd en voor de cv-ketel en het gasfornuis komen aardgasvrije alternatieven. Het is nog niet duidelijk welke alternatieven we gaan gebruiken in de gemeente Krimpenerwaard . 

De gemeente stelt samen met haar inwoners, woningcorporaties, bedrijven, scholen en verenigingen een warmteplan op. Dit noemen we de Transitievisie Warmte. Hierin staat wanneer welke wijken voor 2030 aardgasvrij worden. Ook worden andere mogelijkheden genoemdvoor aardgas in de gemeente Krimpenerwaard. Dit plan is in 2021 klaar en wordt daarna iedere 5 jaar vernieuwd. Daardoor kunnen we nieuwe technieken nog inpassen in het plan. 

Ter verduidelijking: een wijk wordt nooit van het ene op het andere moment afgesloten van het gasnet. Dit proces duurt ongeveer tien jaar en gaat altijd in overleg met de inwoners.

Resultaten onderzoek alternatieven voor aardgas in de gemeente Krimpenerwaard

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft voor alle gemeenten in Nederland per wijk berekend wat de alternatieven voor aardgas zijn met de laagste nationale kosten. Met Nationale kosten wordt bedoeld alle kosten die worden gemaakt om de energie te produceren, te transporteren naar de woning en te gebruiken in de woning. Hierbij zijn de drie meest kansrijke alternatieven voor aardgas bekeken. Dit zijn: 1) een warmtepomp, 2) een warmtenet en 3) biogas of waterstofgas. Kijk voor een toelichting op deze alternatieven bij de veel gestelde vragen.  
Op de kaart staan de uitkomsten van het onderzoek van het PBL voor de gemeente Krimpenerwaard. Hierbij valt op dat voor een groot deel van de gemeente vrij zeker is dat elektrisch verwarmen met een warmtepomp het alternatief voor aardgas is met de laagste kosten, ook op lange termijn. Voor een aantal kernen is de uitkomst nog onzeker. 

Onderzoek naar warmte uit oppervlaktewater in Gouderak

Het gemaal Verdoold in Gouderak pompt elk jaar grote hoeveelheden water uit de Krimpenerwaard naar de IJssel. In de zomer warmt de zon het oppervlaktewater op. Met een warmtewisselaar kan deze warmte uit het oppervlaktewater worden gehaald en ondergronds worden opgeslagen. In de winter kan deze warmte dan worden gebruikt om woningen te verwarmen. Uit het door Witteveen en Bos uitgevoerde onderzoek blijkt dat de warmte uit het oppervlaktewater een groot deel van Gouderak kan voorzien van warmte maar dat kosten hiervoor hoger zijn dan het verwarmen van de woningen met een warmtepomp. Het volledige onderzoeksrapport kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Wat zijn de voordelen van aardgasvrij?

  • Minder vervuiling: Overstappen op duurzame en hernieuwbare verwarmingsbronnen beperkt de opwarming van de aarde en draagt bij aan schonere lucht.
  • Geen gas boren: We hoeven niet langer naar aardgas te boren in Groningen. Dat betekent geen schade meer aan de huizen daar.
  • Minder afhankelijk: We hoeven we geen aardgas meer uit het buitenland te halen. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van andere landen.
  • Het tekort voor zijn: Het aardgas raakt een keer op. Door nu al over te gaan op andere warmtevoorzieningen, zijn we een tekort voor.
  • Veilig: Gasfornuizen en CV-ketels kunnen koolmonoxidevergiftiging en explosies veroorzaken. Zonder gas zijn deze ongelukken verleden tijd.

Wat kunt u zelf doen?

Heeft u een koopwoning?

U kunt uw huis isoleren. Daarmee bereidt u zich voor op aardgasvrij wonen, gaat uw wooncomfort omhoog en uw energierekening naar beneden. Kijk voor meer informatie op de pagina voor woningeigenaren op deze website.

Huurt u een woning?

Ga dan na wat de plannen van uw woningcorporatie of verhuurder zijn. Kijk voor meer informatie op de pagina voor huurders 

Wilt u meedenken over het warmteplan?

Mail dan naar duurzaam@krimpenerwaard.nl

Veelgestelde vragen

Waarom moeten we van het aardgas af?

Er komen steeds meer broeikasgassen zoals CO₂ in de lucht. Hierdoor stijgt de temperatuur en verandert het klimaat. Dit kan leiden tot overstromingen en lange perioden van droogte. Aardgas is een fossiele brandstof, wat betekent dat er CO₂ vrijkomt als je het verbrandt. Ook is de voorraad aardgas niet oneindig.

Wat zijn andere keuzes?

Warmtenetten

Een warmtenet is een buizenstelsel in de grond gevuld met water die warmte van een warmtecentrale naar de woning brengt. De woning heeft dan geen eigen verwarmingsinstallatie zoals een warmtepomp of HR-ketel maar een afleverset. Mogelijke warmtebronnen voor een warmtenet zijn warmte uit diepe bodemlagen, uit oppervlaktewater of geproduceerd met zonnecollectoren.  De aanleg van een warmtenet en het centraal produceren van warmte vraagt om hoge investeringen die nu nog alleen kunnen worden terugverdiend wanneer een groot aantal woningen op het warmtenet kunnen worden aangesloten. Dit is nu nog vooral in stedelijke wijken waarin zich ook hoogbouw bevind. Daarom wordt verwacht dat de komende 10 jaar nog geen warmtenetten in de Krimpenerwaard worden aangelegd in bestaande wijken. 

Elektrische oplossingen

Een warmtepomp is een verwarmingsinstallatie die warm water produceert met elektriciteit. Het werkt als een omgekeerde koelkast die warmte onttrekt uit lucht of water en die warmte afgeeft in het huis. 

Groen gas

Biogas is een gas dat wordt geproduceerd bij de vergisting van organisch materiaal, bijvoorbeeld mest. Dit gas kan zonder aanpassingen worden gebruikt in een HR-ketel. Waterstof is een gas dat wordt geproduceerd met elektriciteit en kan worden gebruikt in een speciale HR-ketel. Hiervoor moet ook het gasnet worden aangepast. De beschikbaarheid van biogas en waterstofgas is nu nog klein en de beschikbaarheid en prijs in de toekomst zijn nog onzeker. Ook is de verwachting dat een groot deel van de waterstof in de toekomst naar de industrie en de (vracht)auto’s zullen gaan. Daarom is dit een oplossing voor de langere termijn en naar verwachting vooral voor woningen die moeilijker te isoleren zijn zoals oude gebouwen en monumenten. 

Elektrisch koken

Een andere keuze voor koken op aardgas is elektrisch koken. Koken op inductie is dan de meest veilige en energiezuinige optie.

Wanneer moet ik van het aardgas af?

Een wijk wordt nooit van het ene op het andere moment van het gasnet afgesloten. Dit proces duurt ongeveer 10 jaar en gaat altijd in overleg met inwoners. Wij onderzoeken samen met betrokken partijen welke wijken geschikt zijn om als eerste aan te sluiten op een duurzaam alternatief voor warmte. Welke dat zijn, wordt in 2021 bekend. Voor andere wijken is dat later pas bekend.