Nederland stapt richting 2050 over op hernieuwbare energie voor elektriciteit en warmte. Denk hierbij aan energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, energie uit water, aardwarmte en waterstof. In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 regio’s in Nederland een energieplan schrijven. Alle 30 regionale plannen samen moeten voldoende schone energie opleveren voor heel Nederland. Dit noemen we de Regionale Energiestrategie (afgekort RES). Krimpenerwaard hoort samen met de gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en Waddinxveen bij de regio Midden-Holland.

Dit is geen plan van de gemeente, maar een plan van u! Het plan voor Midden Holland stellen we samen met u op. U kunt hier dus over meepraten.

Vanaf oktober volgen bijeenkomsten waarin u uw mening met ons kunt delen. In het voorjaar van 2021 hebben we dan het eerste plan in Midden Holland af. Omdat de techniek zich ontwikkeld, en de wereld blijft veranderen, stellen we na twee jaar dit plan opnieuw met u bij.

Bekijk voor meer informatie over de Regionale Energiestrategie onderstaand filmpje of download de factsheet (RES in 1 oogopslag) onderaan deze pagina. 

 

Wat staat er in de Regionale Energie Strategie?

In de voorbereiding voor dit plan, hebben we een paar denkrichtingen bekeken. Dit staat in een document dat we ‘de concept-RES' noemen. We zijn begonnen met een ‘basis’. In die basis combineren we zonne-energie en windenergie omdat we alleen dan zeker zijn dat we elektriciteit op alle momenten van de dag kunnen krijgen. Ook hebben we gekeken naar de plekken die het meest wenselijk en kansrijk zijn. 

Omdat de basis alleen onvoldoende is om genoeg elektriciteit op te wekken voor de regio, zijn aanvullende denkrichtingen nodig. De drie denkrichtingen vullen deze basis aan:

  • BASIS PLUS; hier wordt windenergie langs bestaande wegen toegevoegd
  • CONCENTRATIE; hier worden één of meer grote locaties gebruikt om schone energie met zon of wind op te wekken. Deze noemen we energielandschappen.
  • SPREIDING; hier gaan we lokaal kijken naar initiatieven uit de samenleving die energie op willen wekken. Dit is verspreid over de hele regio. 

Deze denkrichtingen zijn een eerste stap. Nu ligt nog niks definitief vast. We zijn zuinig met de ruimte die we hebben. We houden rekening met de natuur en hoe het landschap eruit ziet. We kijken wat er kan. En ook naar welke oplossingen het meest haalbaar en betaalbaar zijn. 

Waarom samenwerken in de regio?

Door samen te werken in de regio verloopt de overgang naar schone energie sneller en beter. Ook hebben sommige technieken gevolgen over onze gemeentegrenzen heen. Een windmolen in Gouda kan bijvoorbeeld in het zicht staan van Haastrecht. We werken daarom samen met onze buurgemeenten, waterschappen, provincie en andere belangrijke betrokken partijen, zoals de woningbouwverenigingen en het bedrijfsleven. Zo kunnen we keuzes maken waar we met elkaar achter staan.

Wat betekent het voor u?

De nieuwe energieplannen hebben invloed op uw leefomgeving. Uw leefomgeving zal richting 2050 veranderen. Dat is op zich niets nieuws: we hebben door de jaren heen veel verschillende energielandschappen gehad. Bekijk de verschillende energielandschappen op de website van het cultureel erfgoed voor meer informatie hierover: t.cultureelerfgoed.nl/tijdlijn-energieland

U kunt meehelpen door minder energie te gebruiken. 

U kunt zich voorbereiden door uw woning te verduurzamen. Vraag hierover informatie bij het gemeentelijke energieloket via www.duurzaambouwloket.nl/stappenplan

Hoe kan ik meedoen?

Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk dan op onze website wat u zelf kunt doen om energie te besparen. 

Energie besparen

Heeft u vragen? Of wilt u meedenken over de Regionale Energie Strategie? Neem dan contact met ons op via duurzaam@krimpenerwaard.nl of bel ons via 14 0182 en informeer naar team duurzaamheid.