De gemeente Krimpenerwaard vraagt al haar inwoners mee te praten over schone energie in onze gemeente en in de regio. U kan een enquête invullen met vragen over de plekken waar mogelijk windmolens en zonnevelden kunnen worden neergezet. Of u kan meepraten aan de Kansentafel voor inwoners en ondernemers op maandagavond 7 december, van 19.00 tot 21.00 uur (online bijeenkomst). Beide kan natuurlijk ook.  

Enquête invullen 

Aanmelden voor de (digitale) kansentafel

Nederland stapt over op schone energie. In het Klimaatakkoord staat dat vanaf 2030 in heel het land jaarlijks een belangrijk deel van de energievraag duurzaam moet worden opgewekt. Bijvoorbeeld met windmolens of zonnevelden. In 30 regio’s wordt hiervoor een energieplan gemaakt: een Regionale Energie Strategie (RES). 
Ook Krimpenerwaard werkt samen met de regio Midden-Holland aan zo’n plan. Voor de bijdrage van onze regio aan duurzame energie zijn  bijvoorbeeld 67 windmolens of een oppervlakte van 816 voetbalvelden met zonnepanelen nodig. Of een combinatie van windenergie én zonne-energie. 

Energieplan Midden-Holland

De regio Midden-Holland bestaat uit de volgende gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Samen met de andere overheden maken we de Regionale Energie Strategie (RES) van Midden-Holland. Dat zijn de provincie Zuid-Holland en de volgende waterschappen: Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden. Ook werken we samen met maatschappelijke partijen, ondernemers en inwoners aan het regionale energieplan.

Het energieplan van de regio Midden-Holland beschrijft drie verschillende denkrichtingen: windmolens en zonnevelden neerzetten langs bestaande infrastructuur zoals spoor- en snelwegen, geconcentreerd in wind- en zonnevelden of verspreid over de regio. Uw mening zal worden gebruikt om de drie denkrichtingen verder uit te werken.