De gemeente is een van de partijen die het convenant Prachtlint Krimpenerwaard heeft ondertekend. Samen met de andere ondertekenaars gaat de gemeente aan de slag met ecologisch beheer voor meer biodiversiteit. Meer plek voor vlinders en bijen dus. De andere partners zijn Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, Zuid-Hollands Landschap, Oasen, Dunea en Staatsbosbeheer.

In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is in 2014 begonnen met Prachtlint. Hier hebben inwoners, gemeenten. provincie, waterschap en natuurorganisaties de afgelopen jaren het leefgebied voor bijen en vlinders enorm uitgebreid. Dat is gedaan met ecologisch beheerde bermen die natuurgebieden met elkaar verbinden.

Kijk voor meer informatie over Prachtlint op www.prachtlint.nl