In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard werken melkveehouders, onderzoekers, adviseurs en anderen samen aan een blijvende rol voor de landbouw op veen. Dat betekent kijken en meebewegen met de natuurlijke veerkracht van bodem, gewas en dieren. En onderzoeken wat werkt en wat niet, en waarom dan niet. We noemen dat adaptieve landbouw.

Zie voor meer informatie proeftuinkrimpenerwaard.nl

KrimpenerWAARDE-krant

In deze krant vertellen Krimpenerwaarders waar zij aan werken voor hun toekomst in 'hun' regio.