"Met drones zoeken we naar nesten van weidevogels. Die kan je zo lokaliseren zonder verstoring, zelfs nesten die je op de grond nauwelijks ziet."

Weidehof Krimpenerwaard en het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK) zetten zich in voor de bescherming van de weidevogels, zoals de grutto, tureluur en kievit. Raymond de Vries raakte hier zo’n vier jaar geleden als vrijwilliger bij betrokken. “Er werden dronevliegers gezocht en ik meldde me aan. Met drones zoeken we naar nesten van weidevogels. Die kan je zo lokaliseren zonder verstoring, zelfs nesten die je op de grond nauwelijks ziet.”

Raymond de Vries helpt bij de bescherming van weidevogels.

Markers op de kaart

Inmiddels biedt zijn bedrijf Orphiction het product ‘4D weidevogelbescherming’ aan. Raymond: “De drones – we hebben er hier nu twee – zijn uitgerust met een gecombineerde warmte- en daglichtcamera, en software om de foto’s gelijk naar de cloud te uploaden. Bediend door een van de twintig piloten, vliegt de drone over een perceel. Via de warmtecamera is te zien waar zich iets bevindt; daar wijkt de temperatuur af van de omgeving. Op een virtuele kaart geven markers aan waar ‘iets’ zit. Die kaart is met de bijbehorende foto’s op de computer op kantoor of aan de keukentafel te bekijken. Waar de weidewachters vroeger altijd ‘in het veld’ moesten zoeken naar legsels, kan nu het meeste werk op afstand gebeuren. In een paar jaar zijn we enorm vooruit gegaan in kwaliteit en kennis. Waar we begonnen met vage zwart-wit beelden hebben we nu nauwkeurig over elkaar heen gelegde warmte- en daglichtfoto’s waarop je zelfs de eieren kunnen tellen.”

Betrouwbare waarnemingen

“Als je weet dat in het weiland iets zit, moet je nog wel bepalen wat het is. Het kunnen nesten zijn, maar ook hazen. De betrouwbaarheid van de waarnemingen wordt steeds groter. De specialisten weten meestal wat er zit, op basis van de locatie en het fotomateriaal. Ook gegevens van vorige jaren helpen daarbij; veel weidevogels komen terug naar de eerdere nestelplek. Het slimme communicatieplatform dat we inmiddels in de basis gerealiseerd hebben, verbindt al die verschillende gegevens met elkaar. Dat platform is hier ontstaan, vanuit het enthousiasme en de kennis van het ACK, waaraan ik techniek heb toegevoegd. Een prachtige wisselwerking!”

Maaidatum

Agrarische bedrijven die de weidevogels beschermen, kunnen bij het ACK een contract afsluiten en een vergoeding ontvangen voor hun gederfde inkomsten. Dankzij het platform hebben de boeren bewijs van hun inspanningen. “Op percelen met een contract mag de boer pas vanaf een bepaalde datum maaien”, licht Raymond toe. “We hopen dat dit in de toekomst zal veranderen en dat de boer al eerder mag maaien als hij kan aantonen dat het perceel leeg is en er geen nesten en eieren zijn. Dankzij de drones hebben we immers beelden, en die zeggen meer dan woorden.”