“Door stijgende energieprijzen verdien je energiebesparende maatregelen makkelijker terug”

Sacha Silvester houdt zich al sinds zijn middelbareschooltijd bezig met het onderwerp duurzaamheid. Het rapport ‘De grenzen aan de groei’ dat de Club van Rome in 1972 uitbracht was voor hem een wake up call.

“We zijn de aarde al jaren aan het uitbuiten en dat gaat mij aan het hart. Ik ben blij dat het onderwerp duurzaamheid weer hoog op de agenda staat en dat er ook meer en meer jongeren zijn die actie eisen. Het is hun toekomstige leefomgeving waar het om gaat.”

Slimme keuzes maken

“De Technische Universiteit Delft waar ik werkte, ontwikkelde nul-energiewoningen, zowel nieuwbouw als renovatie. Door een slimme combinatie van veel kleine dingen kun je woningen maken die geen energie gebruiken en waarbij de woonlasten gelijk blijven. Toen ik 1982 met onderzoeken begon, waren de energieprijzen heel laag. Daardoor waren energiebesparende maatregelen niet lonend. Nu die prijzen stijgen, verdien je ze makkelijker terug. Dat geldt ook voor zonnepanelen of elektrisch rijden. Burgers worden geremd door de hoogte van de investeringen. Het zou mooi zijn als gemeenten zouden helpen bij de financiering.”

Samenwerken met respect voor elkaar

“Het is belangrijk dat de overheid, bedrijven en kennisinstellingen met oplossingen komen voor het broeikasprobleem. Oplossingen die voor iedereen acceptabel, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Ik merk dat de wil er vaak is, maar dat mensen niet weten waar ze moeten beginnen of opzien tegen de ingreep en de consequenties voor hun woning of hun omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van windturbines. Wij burgers voelen ons vaak slecht gehoord en worden overvallen door grote ingrepen. Ik vind dat er meer tijd moet worden uitgetrokken voor overleg waarbij op een constructieve manier met ieders belangen rekening wordt gehouden. Dat zal veelal maatwerk betekenen, maar de kennis en oplossingen zijn er al! Ikzelf maak deel uit van de Meedenkersgroep van de gemeente Krimpenerwaard. Ik denk dat dit een goed voorbeeld is van hoe je mensen kunt betrekken bij dit soort grote veranderprocessen. Als we samenwerken, kunnen we ontzettend veel bereiken.”