Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. De eigenaar van het kantoorpand is verantwoordelijk. Een huurder is niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichting, wel kan de huurder de eigenaar wijzen op de verplichting en aansporen tot het nemen van maatregelen.

Label C-eis

Veel eigenaren zijn al op de hoogte gebracht van deze labelplicht, middels een brief die verzonden is door de Omgevingsdienst Midden-Holland, namens de gemeente Krimpenerwaard. Uit onderzoek blijkt echter dat veel kantoren die gebouwd zijn na 1998 nog geen label hebben aangevraagd, terwijl ze mogelijk wel voldoen aan de label C-eis. Deze panden zijn vaak zonder aanpassingen zuinig genoeg. Regel de aanvraag nog dit jaar!

De verplichting geldt niet als het kantoor:

  • Kleiner is dan 100 vierkante meter;
  • Een monumentenstatus heeft zoals bepaald in de Erfgoedwet of aangewezen is in een verordening;
  • Voor minder dan 50% onderdeel is van een multifunctioneel gebouw;
  • Hoogstens nog twee jaar wordt gebruikt;
  • Wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
  • Geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • Maatregelen moet treffen die een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Meer informatie

U kunt op de website van de overheid, EP-Online.nl, nagaan of u een geregistreerd label heeft. Heeft u nog geen label en valt u onder de voorwaarden? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een energie-adviseur. Op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) staat een handig stappenplan.

Weet u niet of deze plicht van toepassing is op uw situatie of heeft u vragen hierover? Neem gerust contact op met Jeanet Mellema van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Dat kan per e-mail via energie@odmh.nl, of telefonisch via 88 - 54 50 000.