WaardZaam wil duurzaamheid in de Krimpenerwaard vergroten en versnellen. Jaap van der Laan is sinds eind 2018 voorzitter van dit ondernemersnetwerk. “Duurzaamheid is een breed begrip’, zegt Jaap. “Daaronder valt de energietransitie, klimaatmaatregelen en gezond voedsel, maar ook biodiversiteit en het betrekken van mensen met een arbeidsbeperking. Via waardzaam.nl(externe link), waar we nog hard aan werken, en via evenementen en bijeenkomsten willen we ondernemers van informatie voorzien en stimuleren om mee te doen.”

Koplopers

Er zijn nu ongeveer 40 duurzame ondernemers partner van WaardZaam en er zijn contacten met de Ondernemerskring Krimpenerwaard met zo’n 300 leden. “Maar er zijn wel duizend ondernemers in de Krimpenerwaard, dus we staan nog maar aan het begin! Die 40 partners zijn de koplopers: ondernemers die gaan voor duurzaamheid. Zij zien de voordelen, niet alleen voor het milieu, maar ook voor de onderneming. De oorspronkelijke ambitie was 10% energiebesparing, maar de koplopers halen wel 40 tot 50%. Alleen al met simpele maatregelen zoals ander glas kan een onderneming gemakkelijk 10% energiereductie behalen.”

Bokalen

Naast aandacht voor duurzame energie en CO2-reductie, werkt WaardZaam ook aan thema’s als circulair ondernemen, voedsel en inclusief ondernemen. Jaap: “We reiken prijzen uit aan ondernemers als beloning voor hun inspanning en omdat zij een voorbeeld voor anderen zijn. Voor ondernemers die zich sterk maken voor inclusief ondernemen bestaat ‘de Hartstikke Sociaal Bokaal’. Esther van Leeuwe van De Smaak van de Waard ontving deze bokaal in 2021 vanwege haar stageplaatsen voor Syrische vluchtelingen. Ook hebben we de ‘Lekker Duurzaam Award’ voor duurzame ondernemers, bijvoorbeeld als zij werken aan het vergroenen van hun bedrijfspand of bedrijfsterrein en investeren in biodiversiteit, dat is tevens het thema voor 2022. Ook komen er kleine bokaaltjes voor winkeliers die zich aansluiten bij WaardZaam. Dat staat mooi op de toonbank.”

Oproep

Jaap somt op wat er de komende tijd op stapel staat. “Een van onze beleidsdoelen is ondernemers en sportverenigingen te stimuleren om gezond voedsel - en het liefst lokale producten - in hun kantines aan te bieden. Hiervoor werken we samen met de Voedselfamilie Krimpenerwaard. Rondom circulair ondernemen speelt onder meer de omvorming van afvalstromen via de milieustraat naar een circulair ambachtscentrum. Hier kunnen spullen gerepareerd worden in plaats van dat ze op de afvalhoop belanden.”

Jaap besluit met een oproep aan alle ondernemers: “Word partner van WaardZaam! Samen kunnen we mooie stappen zetten voor de verduurzaming van de Krimpenerwaard.”