De gemeente Krimpenerwaard werkt stapsgewijs aan de overstap naar schone energie. Onderdeel van deze transitie is dat de gemeente Krimpenerwaard als doelstelling heeft dat alle woningen en andere gebouwen in de gemeente in 2050 aardgasvrij worden verwarmd. De gemeente heeft een Warmtevisie (Transitievisie Warmte) opgesteld. Hierin staat welke stappen we tot 2030 willen zetten richting een aardgasvrije gemeente.

Bij het opstellen van de visie werkt de gemeente samen met verschillende belanghebbenden, waaronder inwoners. Inwoners konden reageren op de Warmtevisie van 5 tot en met 31 mei 2021. Tijdens de zomerperiode zijn alle reacties verwerkt en in september heeft de gemeenteraad de Warmtevisie vastgesteld. 

Doelstellingen

In deze Warmtevisie leggen we vast wat de meest haalbare en betaalbare alternatieven voor aardgas in onze gemeente zijn. Ook leggen we hierin vast welke doelen we in de gemeente in 2030 willen bereiken om het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen en gebouwen te verminderen.

Alternatieven

Om te bepalen wat de meest haalbare en betaalbare alternatieven zijn hebben we de volgende mogelijkheden onderzocht:

  • Elektrisch verwarmen
  • Verwarmen met een warmtenet met duurzame warmtebron
  • Verwarmen met groen gas of waterstof

Warmtenet

We hebben een onderzoek uit laten voeren naar de haalbaarheid van een warmtenet in Gouderak, gebaseerd op warmte uit oppervlaktewater bij gemaal Verdoold. Het onderzoek toont dat warmtenetten in Krimpenerwaard voorlopig nog niet haalbaar zijn. Dit komt vooral omdat er in onze gemeente veel laagbouwwoningen staan. Hierdoor zijn de kosten voor de aanleg van een warmtenet omgerekend per woning relatief hoog. Ook het ontbreken van omvangrijke (rest)warmtebronnen in de gemeente speelt een belangrijke rol.

Groen gas

Groen gas is gas dat kan worden geproduceerd uit organische reststoffen zoals groente- fruit- en tuinafval (GFT) of mest. Groen gas kan een duurzaam alternatief zijn voor aardgas. De productie van groen gas is alleen nu nog klein. Hetzelfde geldt voor waterstof. De toekomstige beschikbaarheid en prijs van groen gas en waterstof zijn nog te onzeker om een rol te kunnen spelen in de doelen voor 2030. Om die reden zijn groen gas en waterstof mogelijk alternatieven voor de langere termijn, na 2030. Het meest haalbare alternatief voor verwarmen met aardgas tot 2030 is daarom elektrisch verwarmen met een warmtepomp.

Isolatie en besparing

Het verbeteren van de isolatie van woningen en gebouwen is een onmisbare en logische eerste stap in het verminderen van het aardgasgebruik en in de overschakeling op alternatieven voor aardgas. Isoleren leidt tot een lager energieverbruik en lagere energielasten en is onafhankelijk van de manier waarop de woning in de toekomst wordt verwarmd, met elektriciteit, groen gas of een warmtenet.

Om een woning elektrisch te kunnen verwarmen moet deze voldoende zijn geïsoleerd, tot energielabel B of beter. Niet alle woningen kunnen tegen aanvaardbare kosten worden geïsoleerd tot label B of beter. Dit geldt vooral voor oudere woningen. Voor deze woningen is isolatie in combinatie met de overstap op een hybride warmtepomp, die zowel gebruik maakt van elektriciteit als van aardgas, de meest haalbare en betaalbare manier om het aardgasgebruik te verminderen.
De Gemeente Krimpenerwaard zet tot 2030 in op het isoleren van woningen en gebouwen en op de overstap van verwarmen met een CV-ketel naar elektrisch verwarmen met een warmtepomp of met een hybride warmtepomp. Een hybride warmtepomp verwarmt zowel met elektriciteit als met aardgas.

30% minder aardgasgebruik in 2030

Ons doel is om het aardgasgebruik in Krimpenerwaard in 2030 met 30% te verminderen ten opzichte van 2021. Om dit te bereiken gaan we bijvoorbeeld duurzaamheidsleningen aanbieden en inkoopacties voor isolatiemaatregelen, warmtepompen en zonnepanelen organiseren. Jaarlijks gaan we kijken hoeveel het aardgasgebruik in de gemeente is gedaald en of bijsturing van de aanpak noodzakelijk is om de doelen voor 2030 te halen. Indien nodig stellen we de aanpak tussentijds bij. Om aan te blijven sluiten op de technische en economische ontwikkelingen herzien we de Warmtevisie minimaal elke vijf jaar. Dan beoordelen we ook opnieuw of warmtenetten, groen gas en waterstof in Krimpenerwaard haalbaar zijn.