Tijdens de Inwonersbijeenkomsten Duurzaamheid die op 12 en 18 september werden gehouden, vroegen wij bezoekers naar hun wensen voor van een duurzame toekomst voor de Krimpenerwaard. Die wensen konden zij ophangen in de zogenaamde wensboom. Hieronder een aantal opvallende toekomst’dromen’.

 • Dat we met alle plannen voor ogen blijven houden dat het draait om de toekomst van generaties na ons en dat we, met die kennis in ons achterhoofd, nu durven te kiezen.
 • Dat we een écht duurzame toekomst tegemoet gaan, niet gehinderd door politieke spelletjes en beleids’gedoe’.
 • Mochten na alle daken vol zonnepanelen windmolens nog nodig blijken:
 • Op plaatsen waar ze zo min mogelijk storend zijn voor het landschap
 • Niet op elk boerenerf een windmolen
 • Houd rekening met routes van trekvogels
 • Maatwerk is essentieel. Energiecoaches die huisbezoeken afleggen kunnen mensen helpen hun huis duurzamer te maken.
 • Er moet meer focus komen op kernenergie. Het kost een hoop, maar lost veel CO2 op
 • Hopelijk willen inwoners van Krimpenerwaard op een positieve manier meedenken over een duurzame toekomst.
 • Dat alle huizen en bedrijven op korte termijn betaalbare zonnepanelen op hun dak krijgen.
 • Laten we het samen doen.
 • Denk niet alleen na over windmolens, maar ook over windturbines.
 • Het woord ‘duurzaam’ wordt veel te eenzijdig gebruikt, alleen in verband met energie. Duurzaamheid betekent ook rekening houden met natuur, zoals vogels, vleermuizen, e.d. onder je dak, in de spouw en in de wijk. Een groene leefomgeving voor ons nageslacht. Houd er rekening mee bij isolatie van muren, e.d.
 • Werk lokaal samen met inwoners en sociale partners.
 • Niet achter de feiten aanlopen.
 • Formuleer vragen (multiple choice: weet niet, weet nog niet, etc.) die mensen c.q. kiezers over twee jaar moeten beantwoorden. Maak er een spel van, zodat mensen betrokken raken.
 • Weeg alle belangen mee: kringloop, landbouw, maatregelen tegen bodemdaling, alles vraagt ruimte
 • Maak of houd ruimte voor dieren in de wijk. Gierzwaluwen, mussen en spreeuwen onder het geïsoleerde dak met mussenvides e.d., kasten voor vleermuizen passen prima in de spouwmuur.