RES-regio Midden-Holland publiceert voortgangsdocument

Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas, provincie Zuid-Holland en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnland publiceren het eerste voortgangsdocument van de Regionale Energiestrategie Midden-Holland. Op 1 juli 2023 wordt dit voortgangsdocument aan het Nationaal Programma RES aangeboden. Tot en met 2022 is 24% van de totale ambitie behaald. Om toe te werken naar een 100% score in 2030 is een stevige groei noodzakelijk.

Zorgvuldig proces

Wethouder Leferink, bestuurlijk trekker van RES Midden-Holland: “Achter de schermen wordt hard gewerkt, al is dat misschien niet altijd zichtbaar. Het behalen van de ambities vraagt om een zorgvuldig proces waarbij alle betrokkenen tot hun recht komen.”

De ambitie voor Midden-Holland

Regio Midden-Holland is één van de 30 RES gebieden in Nederland. De ambitie van regio Midden-Holland is om voor 2030 0,435 TWh (1.567 TJ) aan hernieuwbare elektriciteit grootschalig op te wekken. Grootschalig betekent met zon op grote daken, zonnevelden en/of windturbines. 0,435 TWh staat gelijk aan 67 windmolens of 544 hectare aan zonnepanelen en is 1,24% van de landelijke opgave van 35 TWh. Dit percentage is gebaseerd op de hoeveel elektriciteit die we in onze regio gebruiken in vergelijking met de rest van Nederland.

In 2021 stelden we de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) Midden-Holland vast. Hierin staat hoe we deze ambitie willen gaan halen en in welke gebieden. We proberen het in eerste instantie met zonnepanelen op grote daken en zonnevelden langs Rijks- en Provinciale wegen. Sinds de vaststelling van de RES 1.0 werken we aan de uitvoering.

Voortgang uitvoer oplossingen RES 1.0

Bijna de helft van de totale ambitie willen we halen door zonnepanelen op daken van bedrijven, grote gebouwen en parkeerterreinen te leggen. Om ondernemers met grote daken hierin te ondersteunen en te stimuleren is eind 2022 het Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland geopend.

Voor zonnevelden maken we daarnaast beleid waarmee projectontwikkelaars meer duidelijkheid krijgen over waar zonnevelden ontwikkeld kunnen worden en waaraan die zonnevelden dan moeten voldoen. Denk bijvoorbeeld aan hoe zichtbaar de panelen mogen zijn en hoe het zonneveld past bij het landschap. Dit beleid maken we samen met inwoners en belanghebbenden uit de regio. Dit beleid gaat ons helpen om zonnevelden beter en sneller te realiseren.

Daarnaast kan energie die opgewekt wordt met zonnepanelen zorgen voor extra drukte op het elektriciteitsnet, oftewel netcongestie. Daarom hebben we samen met Stedin alvast gekeken of het leggen van zonnepanelen in de zoekgebieden uit de RES 1.0 voor problemen kan zorgen op ons elektriciteitsnet. En hoe we die problemen kunnen voorkomen. 

Tot slot kijken we op basis van de plannen die de gemeenten in 2021 hebben gemaakt voor duurzame warmte, of ook op dit onderwerp regionaal samen kunnen werken of kennis kunnen uitwisselen.

De komende tijd houden we in de gaten of we de ambitie gaan halen met de oplossingen uit de RES 1.0. Leveren deze niet genoeg elektriciteit op? Dan kijken we of er nieuwe gebieden aangewezen moeten worden. Of kijken we naar opties voor windturbines langs Rijks- en Provinciale wegen.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Bekijk dan de publiekssamenvatting of het volledige RES voortgangsdocument 2023.