Duurzaam Bouwloket: voor vragen over subsidies

Inwoners van de gemeente Krimpenerwaard kunnen voor onafhankelijk advies en vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing of energie opwekken, terecht bij het Duurzaam Bouwloket. De gemeente Krimpenerwaard is hiervoor een samenwerking aangegaan met het Duurzaam Bouwloket.

Energiebesparende maatregelen kunnen de energierekening flink omlaag brengen. Maar welke maatregelen getroffen kunnen worden, en hoe je dat doet, is voor veel mensen onbekend. Via de website, per mail of telefonisch kunnen inwoners bij het Duurzaam Bouwloket terecht voor al hun vragen over kwaliteitsverbetering en besparingsmogelijkheden voor de woning. Ook staat het Duurzaam Bouwloket regelmatig op markten en zijn ze aanwezig bij informatiebijeenkomsten. Naast het thema energie zijn de onderwerpen gezondheid en wooncomfort belangrijke aandachtspunten.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE)

Bent u eigenaar van een koopwoning? En is dit uw hoofdverblijf? Dan kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Dat kan met een investering in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet, elektrische kookvoorziening en met 5 typen isolatiemaatregelen.

Lees meer

Verduurzaming bedrijventerreinen, subsidie

De provincie streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Het zuinig omgaan met energie en het opwekken van eigen duurzame energie draagt in grote mate bij aan de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Duurzame en energiezuinige of zelfs energieneutrale bedrijventerreinen dragen bovendien bij aan het doel uit het Klimaatakkoord om in 2030 de helft minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 te realiseren.

Naast het subsidiëren van energiemaatregelen zetten we ook breder in op duurzaamheid: Aandacht voor klimaatbestendigheid op bedrijventerreinen is zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bedrijventerreinen noodzakelijk. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Op bestaande terreinen is een van de opties het aanleggen van regenwateropslagfaciliteiten. Daarnaast zijn de aanwezigheid van planten en bomen een probaat middel tegen hittestress. Een groene inrichting van een bedrijventerrein draagt niet alleen bij aan de biodiversiteit, natuur en de bestendigheid tegen wateroverlast, maar ook aan de gezondheid van de werknemers op de terreinen.

Tenslotte zijn maatregelen gericht op circulariteit onderdeel van deze regeling. Denk hierbij aan activiteiten die leiden tot een lagere milieubelasting door circulair grondstoffengebruik en ketensamenwerking. Hieronder vallen maatregelen als de aanschaf van installaties zoals verpulpers, vergisters en betoncrushers, creëren van collectieve inzamelplaatsen voor afval/reststromen (bijv. circulaire hub voor beton), delen van grondstoffen en diensten op het terrein via handelsplatformen (bijv. delen van heftrucks), biobased asfalt of bruggen van circulair materiaal.

De subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland is één van de instrumenten om deze doelen te bereiken.

Duurzaamheidslening

De gemeente Krimpenerwaard wil het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie zo veel mogelijk stimuleren. Als huiseigenaar kunt u daarom een Duurzaamheidslening bij de gemeente aanvragen voor een aantal duurzaamheidsmaatregelen in en aan uw woning.

Met de Duurzaamheidslening kunt u de volgende duurzame maatregelen financieren:

 • warmtepomp
 • zonnepanelen
 • zonneboiler
 • gevelisolatie
 • dakisolatie
 • vloerisolatie
 • raamisolatie

Duurzaamheidslening aanvragen

U kunt de Duurzaamheidslening online aanvragen.

Duurzaamheidslening aanvragen

De gemeente toetst of u met uw aanvraag in aanmerking voor de Duurzaamheidslening. Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan kunt u de Duurzaamheidslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). SVn verstrekt de lening via een bouwdepot. U leest daar meer over op www.svn.nl/duurzaamheidslening

Meer informatie of hulp nodig?

Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Stuur een e-mail naar duurzaam@krimpenerwaard.nl.

Voorwaarden

 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.
 • U bent een particuliere woningeigenaar van bestaande woonruimte in de gemeente Krimpenerwaard, van minimaal één jaar oud, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.
 • De aanvraag is ook mogelijk voor deelname in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling) in de gemeente Krimpenerwaard.
 • U en uw partner zijn jonger dan 75 jaar. Indien één van de partners ouder is dan 75 jaar wordt diegene wel meegenomen in de aanvraag, maar zijn of haar inkomen niet in de krediettoets.
 • Een lening wordt beoordeeld en voorgedragen op basis van beschikbaarheid van het budget.
 • De hoogte van de lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000.
 • U dient de aanvraag in voordat de duurzaamheidsmaatregelen worden gerealiseerd.

Op www.svn.nl/duurzaamheidslening leest u de voorwaarden van de SVn.

De procedure in het kort

 • U vraagt de Duurzaamheidslening aan via het online aanvraagformulier.
 • U ontvangt een toewijzingsbrief van de gemeente Krimpenerwaard.
 • U doet de aanvraag voor de lening bij SVn (informatie vindt u in de toewijzingsbrief)
 • SVn toetst uw kredietwaardigheid en stuurt u een offerte.
 • Bij een positieve toets gaat de lening direct in. U gaat maandelijks rente en aflossing betalen.
 • SVn stort het leenbedrag in een bouwdepot. Hieruit kunt u declareren door facturen in te dienen bij de gemeente.
 • De gemeente beoordeelt de facturen. SVn betaalt rechtstreeks uit aan de aannemer/installateurs.

Duurzaam Bouwloket voor meer mogelijkheden

Wilt u zien welke regelingen er verder zijn om duurzame maatregelen aan uw pand nemen? Kijk op de website van het Duurzaam Bouwloket. Daar vindt u ook meer informatie over de verschillende maatregelen die u kunt nemen om uw woning duurzamer te maken.

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Bent u een gemengde VvE of een verhuurder van één of meerdere huurwoningen? En wilt u uw bestaande huurwoning(en) aardgasvrij maken door deze aan te sluiten op een warmtenet? Dan is de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) interessant voor u.

Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) 

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt. Dit levert u een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Bent u leverancier van een innovatieve, milieuvriendelijke techniek? De MIA\Vamil maakt de marktintroductie en -verbreding van uw bedrijfsmiddel makkelijker door deze op de Milieulijst te zetten.

Het budget voor 2023 voor MIA is € 192 miljoen. Voor Vamil is in 2023 € 25 miljoen beschikbaar.

Maatwerklening BNG Duurzaamheidsfonds

Ondernemers met een maatschappelijk doel kunnen bij het BNG Duurzaamheidsfonds een Maatwerklening aanvragen voor projecten, producten of diensten die bijdragen aan een duurzaam Nederland.

 • Financiering van organisaties onder 100% garantstelling van uw gemeente
 • Financiering van organisaties waarvan 50% of meer in handen is van de overheid  
 • Aanvragen van €100.000,- tot €2.500.000,-
 • Maximale looptijd van 15 jaar
 • Financiering tot 80%

Lees meer op bngduurzaamheidsfonds.nl

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

De KIA is een aftrekpost op uw winst. Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. 

Lees meer op belastingdienst.nl

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Verduurzaam uw productieproces, gebouw of te verhuren woning met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers. Dat kan met een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler, zonnepanelen of een kleine windturbine. De subsidie voor zonnepanelen en kleine windturbines loopt nog tot en met 31 december 2023.

VvE Energiebespaarlening

Als VvE kun je aan de slag met de verduurzaming van het appartementencomplex met de VvE Energiebespaarlening. De VvE sluit een lening af zodat energiebesparende maatregelen kunnen worden uitgevoerd.

Voor een energiezuinig complex én een fijne plek voor de leden van de VvE om te wonen. Nu en in de toekomst. De rente en aflossing van de VvE Energiebespaarlening wordt onderdeel van de VvE bijdrage. En je profiteert direct: het energieverbruik gaat omlaag en het wooncomfort voor de bewoners wordt verbeterd. Sinds 1 december 2022 is ook voor VvE’s tot acht appartementen de VvE Energiebespaarlening beschikbaar.

Via de VvE Quickscan kun je nagaan of jouw VvE voor een VvE Energiebespaarlening in aanmerking komt.

Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvragen

Heeft u geïnvesteerd in een energiezuinige techniek of in duurzame energie? En wilt u daarvoor gebruikmaken van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA)? Op deze pagina leest u onder meer hoe u aanvraagt, wat de indientermijnen zijn en wat u kunt verwachten na uw aanvraag. Het investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor EIA,  past u toe in uw belastingaangifte.

Lees meer op rvo.nl

Duurzame Monumenten-Lening

Een Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan een eigenaar van een rijksmonument die het pand wil verduurzamen. Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen. Nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd tekent u bij de notaris de hypotheekakte. 

 • Lenen tegen een lage rente (met een minimum van 1,0% voor eigenaar-bewoners) 
 • U lost op annuïtaire wijze af, aan het einde van de looptijd houdt u geen restschuld over
 • De Duurzame Monumenten-Lening is na maximaal 30 jaar volledig afgelost

De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. U vraagt de lening aan op basis van de investeringen in energiebesparende maatregelen. De betrokken aannemer en/of installateur kruist deze aan op basis van de maatregelenlijst op de Verklaring Energiebesparing Rijksmonument. Deze Verklaring Energiebesparing Rijksmonument bepaalt de grondslag (maximale hoogte) van de lening. Lees verder bij aandachtspunten voor extra informatie.

Let op: het is ook mogelijk om de investeringen in energiebesparende maatregelen te laten bepalen door een bouwkundig bureau. Dan is de verklaring door de betrokken aannemer / installateur niet noodzakelijk, aangezien het bouwkundig bureau de verklaring afgeeft. Dit is alleen mogelijk als het bouwkundig bureau ook de instandhoudingskosten voor restauratie/onderhoud voor u vaststelt voor een Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek.  

Lees meer