De afgelopen periode zag de gemeente het aantal aanvragen voor de plaatsing van zonnepanelen in beschermde stads- en dorpsgezichten toenemen. Door de energietransitie en de energiecrisis is er voor inwoners duidelijk behoefte aan het plaatsen van zonnepanelen op daken. De gemeente Krimpenerwaard staat positief tegenover de realisatie van PV- of zonnestroomsystemen op daken binnen beschermd gezicht. De richtlijnen voor de plaatsing ervan zijn versoepeld.

Monumenten

Momenteel is het op veel daken mogelijk om vergunningsvrij zonnepanelen te plaatsen. Het overgrote deel van de Krimpenerwaard is vergunningsvrij. In sommige gevallen is dit niet mogelijk en is er een omgevingsvergunning nodig om zonnepanelen op het dak te mogen plaatsen. Denk aan een monument, of wanneer een pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht ligt. In deze gevallen is het belangrijk dat de plaatsing van deze systemen zorgvuldig gebeurt. Ook moet er rekening worden gehouden met historische materialen en constructies, het karakter en uiterlijk van het gebouw en het aanzicht van de omgeving. Zo blijft het authentieke karakter van het gebied met vitale kernen als Schoonhoven en Haastrecht en het landschap langs Vlist en Bonrepas van hoge kwaliteit.

Versoepelde richtlijnen

Op 4 juli heeft de raad ingestemd met versoepelde richtlijnen voor het plaatsen van zonnepanelen op dak in beschermd gezicht. Hierdoor is er meer mogelijk, maar het blijft maatwerk. Voor plaatsing van zonnepanelen bij monumenten en in beschermd stads- en dorpsgezicht is altijd een omgevingsvergunning nodig. Een aanvraag kunt u indienen via het Omgevingsloket (externe link)(externe link). Deze aanvraag is vrijgesteld van leges.