Het onderwerp biodiversiteit is veel in het nieuws. ‘Bio’ betekent leven, en ‘diversiteit’ verscheidenheid. Biodiversiteit gaat dus over veel verschillende planten en dieren in een bepaald gebied. Hoe meer soorten, hoe rijker de biodiversiteit. Want alle bacteriën, schimmels, beestjes, planten en mensen zijn van elkaar afhankelijk.

Waarom is biodiversiteit nu zo belangrijk?

Het gaat slecht met de biodiversiteit. West-Europees onderzoek laat zien dat er 75% minder insecten zijn dan 20 jaar geleden. Terwijl het merendeel van onze voedselgewassen bestuiving door insecten nodig heeft. Zo zijn bijen belangrijk voor het bestaan van veel fruitsoorten. Ook zijn insecten voedsel voor andere diersoorten. Bijvoorbeeld voor de weidevogels die thuishoren in onze weilanden.

Alles in de natuur is met elkaar verbonden. Biodiversiteit is ook belangrijk voor schone lucht en schoon water. En voor de natuurlijke beheersing van ziekten en plagen in de polder. Verder helpt biodiversiteit tegen wateroverlast en hittestress. Onderwerpen die bij klimaatverandering en bodemdaling een rol spelen. Kortom, verschillende leefomgevingen zijn van onschatbare waarde.

Een diversiteit aan planten en dieren vormt de basis voor prettig leven. Ook in de Krimpenerwaard.

  Enquête over biodiversiteit

  De gemeente wil graag weten hoe inwoners over biodiversiteit denken. Daarom hebben wij in mei 2023 een enquête (vragenlijst) gehouden over dit onderwerp. Hier deden 218 inwoners aan mee.

  Bekijk het onderzoek

  Wat doet de gemeente voor meer biodiversiteit?

  Als gemeente pakken we de biodiversiteit in onze kernen aan. We hebben laten onderzoeken wat we in het openbaar groen anders kunnen doen. Door hier veel ervaring mee op te bouwen, kunnen we ook inwoners en ondernemers stimuleren.

  Voorbeelden van herstelmaatregelen voor de biodiversiteit zijn:

  In de afgelopen jaren zijn we begonnen met eenvoudig uit te voeren maatregelen. Er wordt bijvoorbeeld al in delen gemaaid, gesnoeid en geknot. We hebben natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook kiezen we voor bloeiende vaste planten in de plantvakken die veel nectar en stuifmeel bevatten. Zo trekken we meer insecten aan. De komende tijd breiden we de maatregelen voor meer biodiversiteit steeds verder uit.

  Wat merken inwoners van onze aanpak?

  Voor versterking van de biodiversiteit zijn verschillende leefomgevingen nodig. Daarom zorgen we voor meer afwisseling in het groen. We kiezen voor een mix van plantensoorten en verschillende bloeiperioden.Bloemen bevatten voedsel voor insecten en geven tegelijk een mooi straatbeeld. Dat we snoeiafval in plantvakken laten liggen, is misschien even wennen.Hetzelfde geldt voor ongelijke hoogtes van planten of gras door gefaseerd onderhoud. Dit doen we om aanwezige diersoorten te beschermen. Zodat belangrijke schakels in een omgeving niet opeens wegvallen.

  Minder zichtbare voordelen van biodiversiteit zijn er ook. Bijvoorbeeld meer zuurstof, waterzuivering en het beheersen van plagen. In de ideale situatie gebeurt dit met natuurlijke vijanden van onder meer de eikenprocessierups.

  Natuurbeheer met elkaar

  Voor het versterken van de biodiversiteit is samenwerking nodig. De gemeente Krimpenerwaard werkt samen met de provincie en waterschappen. Zij beheren bijvoorbeeld hun bermen op een ecologische manier. Ook in andere regionale en lokale organisaties vinden we partners:

  Meer groen en minder tegels in tuinen is een goede eerste stap. Het beste is om voor verschillende planten te kiezen die hier van nature voorkomen. Zo’n groene tuin is nuttig voor insecten, en bovendien stroomt regenwater beter weg. Heeft u een balkon? Dan draagt een pot met nectarhoudende planten al bij aan de biodiversiteit. Een groen dak kan zelfs een idee zijn. 

  Samen herstellen we de biodiversiteit, waardevol voor iedereen!